Een natte Augustus

Gepubliceerd op 7 augustus 2023 om 09:39

uitdagingen voor het gazon die een natte augustusmaand met zich meebrengt.

Tijdens de maand Augustus zijn de uitdagingen voor het gazon normaal droogte en warmte, dit jaar is het compleet anders, de uitdaging is water. Nu zal bij veel mensen het gazon groen kleuren en dat is een winst punt van deze helaas natte zomer maand. Vanuit gazon perspectief zult u dan ook denken dat de regen positief is, helaas brengt de vele regen ook risico`s voor het gazon:

 1. Wateroverlast: Het overtollige water kan zich ophopen op het gazon en de bodem verzadigen. Dit kan leiden tot wateroverlast, wat de wortels verstikt en de groei van het gras belemmert.
 2. Wortelrot: Door de langdurige natte omstandigheden kunnen de wortels van het gras gaan rotten. Wortelrot kan ernstige schade aanrichten aan de gezondheid van je gazon en het moeilijk maken voor het gras om voedingsstoffen en water op te nemen.
 3. Schimmelziekten: Voortdurende vochtigheid creëert een ideale omgeving voor schimmelziekten zoals dollarspot, rooddraad en meeldauw. Deze schimmels kunnen delen van je gazon aantasten en leiden tot bruine, dode plekken.
 4. Bodemverdichting: Als gevolg van veelvuldige neerslag kan de grond worden samengedrukt door het gewicht van het water. Bodemverdichting vermindert de lucht- en waterdoorlatendheid van de bodem, wat de gezonde groei van het gras belemmert.
 5. Uitspoeling van voedingsstoffen: De overvloedige regen kan voedingsstoffen uit de bodem spoelen voordat het gras ze kan opnemen. Hierdoor kunnen voedingstekorten ontstaan en kan het gazon verzwakken.
 6. Mosgroei: Natte omstandigheden bevorderen de groei van mos op het gazon. Mos kan het gras verstikken en de gezonde groei belemmeren.

Om de negatieve effecten van extreme regenval op het gazon te minimaliseren, is het belangrijk om proactief te handelen.

Wanneer uw bodem gezond is zullen niet alle risico`s van uw gazon van toepassing zijn, toch is het belangrijk proactief te handelen. de volgende klussen kunt u tijdens deze natte augustus uitvoeren op het gazon;

 1. Beluchten: Door te beluchten verbeter je de lucht- en watercirculatie in de bodem, waardoor je de kans op wateroverlast en bodemverdichting vermindert. Gebruik een beluchter om kleine gaatjes in de grond te maken, zodat het water beter kan worden opgenomen.

 2. Verticuteren: Verticuteren helpt bij het verwijderen van dood gras, vilt en mos, waardoor de waterafvoer en luchtstroom worden verbeterd. Dit vermindert het risico op schimmelziekten en stimuleert gezonde groei.

 3. Juiste maaihoogte: Pas de maaihoogte aan tijdens natte periodes. Maai het gras iets hoger dan normaal om stress op het gazon te verminderen en de wortelgroei te bevorderen.

 4. Gazonmeststof: Gebruik een evenwichtige meststof die rijk is aan stikstof, fosfor en kalium om de gezondheid en veerkracht van het gras te bevorderen. Kies voor organische meststoffen om uitspoeling van voedingsstoffen te verminderen.

 5. Drainage: Controleer of je gazon voldoende drainage heeft. Zorg ervoor dat het water goed kan afvloeien door het aanleggen van greppels, drainagesystemen of het creëren van hellingen.

 6. Vermijd betreding: Beperk het betreden van het gazon, vooral als de grond verzadigd is. Overmatig lopen op een nat gazon kan de bodem verdichten en het gras beschadigen.

 7. Graszaad bijzaaien: Als er delen van het gazon beschadigd zijn door wateroverlast, kun je deze bijzaaien met geschikt graszaad dat goed gedijt in vochtige omstandigheden.

 8. Schimmelbestrijding: Controleer regelmatig op tekenen van schimmelziekten en neem indien nodig tijdig maatregelen, zoals het bedekken met wormenhumus

Door deze cultuurtechnische handelingen toe te passen, kun je de gezondheid van je gazon tijdens een natte augustus maand bevorderen en de risico's op schade beperken. Onthoud dat een gezond gazon beter bestand is tegen ongunstige weersomstandigheden.

De voordelen van een natte Augustus.

Om u een klein hart onder de riem te steken tijdens deze natte maand waarbij misschien uw vakantie is weggeregend, willen wij u vertellen dat uw gazon geen te kort aan water heeft en waarschijnlijk groen kleurt, ook kunt u wanneer u last heeft van kale plekken in het gazon, deze makkelijk in zaaien waardoor u weer een volledig dicht en groen gazon krijgt. Daarbij willen we u ook een extra korting geven op uw najaars meststof.

Wanneer temperaturen dalen verandert de behoefte van het gazon, de stikstof vraag word minder, er is kalium nodig om het gras winter bestendig te maken. Pure Autumn is een organo mineralen meststof ideaal voor het najaar en koude voorjaar.

Pure Autumn bevat 20% kalium om het gras af te harden voor de winter. Het is aan te raden Pure Autmn eind september begin oktober op uw gazon toe te passen.

Pure Autumn bevat toegevoege Bacterien genaamd Bacillus Subtilus. Deze verminderen de kans op schimmel infecties.

Pure Autumn heeft een indirecte werking tegen mos.

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.