Bacillus Subtilis in Meststoffen

Gepubliceerd op 7 september 2023 om 14:49

Leestijd +/- 15 minuten

Een aantal van de professionele meststoffen voor het gazon van Pure (Pure Sport & Golf en Pure Autumn)  bevatten Bacillus Subtilis, vaak krijgen we hier vragen over. Gelukkig kunnen we die altijd beantwoorden, maar ook veel voordelen voor het gazon blijven onbelicht. Gelukkig is de Bacillus Subtilis goed onderzocht en kunnen we een artikel wijden aan de voordelen van Bacillus Subtilis voor het gazon. Bijgevoegd vind u een document met informatie over de verschillende onderzoeken die als bron zijn gebruikt.

Wat is de Bacillus Subtilis

Bacillus Subtilis, ook bekend als "B. Subtilis," is een sporenvormende bacterie die tot de Bacillus-soort behoort. Deze bacterie heeft een wereldwijde verspreiding en wordt vaak aangetroffen in verschillende bodemtypen. Wat B. Subtilis opvallend maakt, is zijn vermogen om gunstige effecten op gazons en bodems te hebben, wat het tot een waardevolle speler maakt in gazononderhoud.

Biologische Eigenschappen en Functies van de Bacillus Subtilis in gazononderhoud

Wat B. subtilis bijzonder maakt voor gazononderhoud zijn de gunstige eigenschappen die het biedt:

 1. Biologische Bestrijding en preventie van  infecties en ziektes voor het gazon
 2. Groei Bevorderend voor het gras van het gazon
 3. Betere bodemstructuur 
 4. Verbeterde Stressweerstand van het gras van het gazon

Biologische bestrijding en preventie van infecties en ziektes

De Bacillus Subtilis kent vier verschillende mechanisme om veel voorkomende gazon infecties en ziektes te voorkomen en pathogenen (oorzaak van ziektes en infecties) te bestrijden. 

Competitie om nutriënten

Zo gaat Bacillus subtilis de strijd aan met pathogene om voedsel. Pathogenen voeden zich met koolhydraten zoals glucose, aminozuren en mineralen zoals ijzer, magnesium en calcium. Bacillus Subtilis leeft van dezelfde voedingsbronnen en nestelt zich rondom de wortel van de plant. Het gaat zelfs een symbiose met het gras aan. doordat er voor de pathogenen rondom de wortel van de plant niet voldoende voedsel aanwezig is zullen ze daar afsterven.

Bacillus Subtilis en de productie van antibiotica om ziektes in het gazon te voorkomen

Bacillus subtilis is in staat om verschillende antibiotische stoffen te produceren die voor het gazon schadelijke micro-organismen, zoals pathogene bacteriën en schimmels, kunnen remmen of doden. Deze productie van antibiotica is een van de mechanismen waarmee Bacillus subtilis het gazon en de bodem kan beschermen tegen ziekteverwekkers. Hier zijn enkele van de belangrijkste antibiotica die door Bacillus subtilis kunnen worden geproduceerd:

 1. Bacitracine: Bacitracine is een bekend antibioticum dat door Bacillus subtilis wordt geproduceerd. Het werkt door de celwand van bacteriën te verstoren, waardoor ze afsterven. Bacitracine wordt vaak gebruikt als een antibioticum in de geneeskunde en wordt ook aangetroffen in sommige commerciële producten voor de bescherming van gras en gazons. Bacitracine is effectief tegen bacteriën die o.a. bruinrot in het gazon veroorzaken.
 2. Subtilin (ook wel lantibioticum genoemd): Subtilin is een ander antibioticum dat door Bacillus subtilis wordt geproduceerd. Het heeft antimicrobiële eigenschappen en kan de groei van bepaalde bacteriën remmen door hun celmembranen te beschadigen. Subtilin is effectief tegen bacteriën die verschillende vormen van vlekken ziekten op het gazon veroorzaken (bruinvlek, roestvlek etc.).
 3. Iturins: Iturins zijn een groep van antimicrobiële peptiden die door Bacillus subtilis worden geproduceerd. Ze hebben de mogelijkheid om schimmels te onderdrukken en kunnen de wortelgezondheid van het gazon verbeteren door schimmelinfecties te voorkomen. Ook heeft het effect tegen grampositieve bacteriën en oomyceten. Iturnis kan bruine vlekken ziekte, wortelrot en fusarium in gazons voorkomen.
 4. Surfactin: Surfactin is een biosurfactant en antibioticum dat wordt geproduceerd door Bacillus subtilis. Het kan de celmembranen van bacteriën destabiliseren en wordt soms gebruikt voor het controleren van schadelijke bacteriën en schimmels. Surfactin  kan o.a. Fusarium, bladschimmel en wortelrot voorkomen.

Het interessante aan deze antibiotica is dat ze doorgaans selectief werken tegen bepaalde pathogenen zonder schade aan te richten aan voor het gazon nuttige micro-organismen. Dit maakt Bacillus subtilis een waardevol hulpmiddel in biologische bestrijdingsstrategieën en bij het bevorderen van de gezondheid van het gazon zonder schadelijke chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Vorming van een biofilm in de wortelzone van het gazon

Het derde mechanisme dat helpt bij de preventie en bestrijding van ziekte en infecties is de biofilm vorming in de rhizosfeer van het grasDe Biofilm zorgt voor Bescherming tegen pathogenen: Een Bacillus subtilis-biofilm kan fungeren als een beschermende barrière tegen pathogenen zoals schadelijke bacteriën en schimmels. Deze biofilm creëert een fysieke laag die voorkomt dat pathogenen direct contact maken met het gazon of de wortels van het gras, waardoor ze minder kans hebben om infecties te veroorzaken. Biofilms kunnen relatief stabiel en persistent zijn in de omgeving. Dit betekent dat Bacillus subtilis-biofilms langdurig kunnen blijven bestaan en bescherming bieden tegen pathogenen, zelfs in veranderende omstandigheden. In een biofilmgemeenschap van het gazon kunnen Bacillus subtilis en andere nuttige micro-organismen samenwerken om de algemene weerstand van het gazon tegen ziekten te verbeteren. Ze kunnen bijvoorbeeld voedingsstoffen delen of beschermende stoffen produceren die pathogenen remmen en het gazon beschermen.

De vorming van biofilms is een complex proces dat betrekking heeft op de aanhechting van Bacillus subtilis-cellen aan oppervlakken en de productie van een extracellulaire matrix die de cellen bij elkaar houdt. Deze matrix biedt bescherming tegen externe stressfactoren en vormt de structuur van de biofilm.

Het gebruik van Bacillus subtilis bevattende meststoffen in gazononderhoud kan biofilm vorming stimuleren en zo een extra beschermingslaag bieden tegen ziekteverwekkers.

Activering van het natuurlijk afweersysteem, van het gras

Wanneer temperaturen dalen verandert de behoefte van het gazon, de stikstof vraag word minder, er is kalium nodig om het gras winter bestendig te maken. Pure Autumn is een organo mineralen meststof ideaal voor het najaar en koude voorjaar.

Pure Autumn bevat 20% kalium om het gras af te harden voor de winter. Het is aan te raden Pure Autmn eind september begin oktober op uw gazon toe te passen.

Pure Autumn bevat toegevoege Bacterien genaamd Bacillus Subtilus. Deze verminderen de kans op schimmel infecties.

Pure Autumn heeft een indirecte werking tegen mos.

 

 

Het vierde mechanisme dat infecties en ziektes helpt voorkomen of te bestrijden in het gazon is de activering van het plant afweersysteem. Dit proces staat bekend als "geïnduceerde systemische weerstand" (ISR), en het werkt als volgt:

 1. Perceptie van Bacillus subtilis: Wanneer Bacillus subtilis in de nabijheid van graswortels aanwezig is, kunnen grassen bepaalde signalen detecteren die door de bacterie worden uitgezonden. Deze signalen kunnen bestaan uit moleculen die door Bacillus subtilis worden geproduceerd, zoals lipopeptiden.
 2. Activatie van plantenafweer: Zodra het gras deze signalen detecteert, reageert deze door het activeren van verschillende afweermechanismen. Dit omvat onder andere:
  • Hormonale respons: De plant kan hormonen zoals jasmonzuur (JA) en salicylzuur (SA) produceren. Deze hormonen spelen een cruciale rol bij de regulatie van plantenafweerreacties.
  • Veranderingen in genexpressie: De plant kan specifieke genen activeren die betrokken zijn bij afweer tegen ziekteverwekkers.
  • Productie van afweerstoffen: De plant kan afweerstoffen produceren, zoals enzymen en antimicrobiële peptiden, om zich te beschermen tegen mogelijke infecties.
 3. Bescherming tegen pathogenen: Als gevolg van deze geactiveerde afweermechanismen wordt het gras beter voorbereid om aanvallen van pathogene micro-organismen, zoals schadelijke bacteriën en schimmels, te weerstaan. De afweerreacties kunnen variëren afhankelijk van het type pathogeen.

Het belangrijke punt is dat Bacillus Subtilis, door geïnduceerde systemische weerstand te activeren, de natuurlijke afweermechanismen van het gazon versterkt. Dit kan het gras helpen zich te verdedigen tegen een breed scala aan pathogenen. Het specifieke effect kan variëren afhankelijk van de grassoort, de aard van de pathogenen en andere omgevingsfactoren.

er zijn dus vier mechanisme waarop Bacillus Subtilis het gazon kan beschermen en de noodzaak van chemische bestrijdingsmiddelen kan verminderen, waardoor duurzaam gazononderhoud kan worden bevorderd. Het draagt bij aan de algemene gezondheid van het gazon en helpt het gazon zich beter aan te passen aan ziekteverwekkers in hun omgeving.

Hoe Bacillus Subtilis de groei van het gras in het gazon kan bevorderen

De meest bekende functie van Bacillus Subtilis is het water oplosbaar maken van fosfaten. Het fosfaat in de bodem is vaak in een vorm die niet direct beschikbaar is voor het gras in het gazon, maar Bacillus Subtilis produceert enzymen die organische fosfaatverbindingen kunnen afbreken tot meer oplosbare vormen.

Door het fosfaat meer oplosbaar te maken, wordt het gemakkelijker voor het gras in het gazon om het op te nemen via hun wortels. Dit kan resulteren in een verbeterde voedingsstoffenopname en een betere groei van het gras. Dus, Bacillus Subtilis draagt indirect bij aan een gezonde gras groei in het gazon door fosfaat beschikbaarder te maken in de bodem.

Bacillus Subtilis produceert verschillende verbindingen, zoals plantengroeihormonen, enzymen en andere bioactieve stoffen, die de groei van planten kunnen stimuleren. Een van de bekendste groeibevorderende stoffen die Bacillus Subtilis kan produceren, is indoolazijnzuur (IAA), IAA is een van de meest bekende groeibevorderende stoffen die door Bacillus subtilis wordt geproduceerd. Het is een natuurlijk plantenhormoon dat betrokken is bij de regulatie van de groei en ontwikkeling van planten. IAA speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van wortelgroei en zijtakvorming bij planten. Dit hormoon stimuleert de vorming van laterale wortels, waardoor planten efficiënter water en voedingsstoffen kunnen opnemen uit de bodem. Het resultaat is een verhoogde groei en vitaliteit van planten.

Naast IAA kan Bacillus Subtilis ook andere groeibevorderende stoffen produceren, zoals cytokininen en gibberellinen. Cytokininen spelen een rol bij celverdeling en bevorderen de groei van bladeren en scheuten. Gibberellinen reguleren de strekking van plantencellen en kunnen de groei van stengels en bladeren bevorderen.

Bacillus Subtilis produceert enzymen die organische verbindingen in de bodem kunnen afbreken. Deze enzymen spelen een rol bij het mineraliseren van organisch materiaal, waardoor voedingsstoffen zoals stikstof, fosfor en kalium beschikbaar komen voor opname door plantenwortels. Dit verbetert de voedingsstoffenopname en draagt bij aan een gezonde groei.

Door de productie van groeibevorderende stoffen en enzymen kan Bacillus Subtilis de algehele efficiëntie van de voedingsstoffenopname door planten verbeteren. Dit is cruciaal voor de groei en ontwikkeling van planten, omdat het zorgt voor een voldoende toevoer van voedingsstoffen voor alle vitale processen in de plant.

Al deze groeibevorderende stoffen dragen bij aan het vermogen van Bacillus subtilis om planten te helpen gedijen. Ze bevorderen niet alleen de groei, maar dragen ook bij aan de algehele gezondheid en weerstand van planten tegen stressfactoren en ziekteverwekkers, wat resulteert in een sterker en vitaler gazon of tuin.

Betere bodemstructuur

Bacillus Subtilis draagt bij aan het behoud van een gunstige bodemstructuur van het gazon, wat cruciaal is voor een gezonde groei van het gras. Een goed gestructureerde bodem biedt het gras de juiste omgeving voor wortelgroei, voedingsstoffenopname en waterretentie, wat allemaal bijdraagt aan het succesvol onderhouden van gazons en tuinen.

hoe Bacillus Subtilis de bodemstructuur van het gazon kan verbeteren en waarom dit van belang is:

 1. Productie van exopolysacchariden (EPS): Bacillus subtilis produceert exopolysacchariden (EPS), die complexe koolhydraatverbindingen zijn. Deze EPS worden uitgescheiden door de bacterie en vormen een gelachtige matrix in de bodem van het gazon. Deze matrix heeft verschillende belangrijke effecten op de bodemstructuur:
  • Verbeterde aggregatie: De EPS-matrix kan bodemdeeltjes bij elkaar houden in aggregaten. Dit verbetert de aggregatiestructuur van de bodem en zorgt voor een betere bodemkruimelvorming. Aggregaten zijn essentieel voor een goede bodemstructuur omdat ze zorgen voor voldoende lucht- en watervoorraad in de bodem van het gazon.
  • Waterretentie: De EPS-matrix heeft het vermogen om water vast te houden. Dit is gunstig omdat het zorgt voor een gelijkmatige beschikbaarheid van vocht voor gras wortels. Het voorkomt ook dat water snel wegspoelt, waardoor het gazon meer droogtetolerant wordt.
  • Vermindering van bodemerosie: Door aggregatie en betere waterretentie kan Bacillus Subtilis helpen bij het verminderen van bodemerosie. De bodem blijft beter op zijn plaats, zelfs tijdens regenbuien of irrigatie, waardoor de kostbare bovenlaag van het gazon behouden blijft.
 2. Bevordering van wortelgroei: Een gezonde bodemstructuur is essentieel voor een goede wortelgroei het gras. Verbeterde aggregatie zorgt voor ruimtes en doorgangen waar wortels kunnen doordringen en zich verspreiden. Dit stelt gras in staat om voedingsstoffen en water efficiënter op te nemen, wat resulteert in een betere groei en ontwikkeling van het gazon.
 3. Betere luchtcirculatie: Een goede bodemstructuur zorgt voor voldoende luchtcirculatie in de bodem. Dit is belangrijk omdat gras wortels zuurstof nodig hebben om te overleven. Bacillus Subtilis draagt indirect bij aan een gezondere wortelomgeving voor het gazon door een gunstige bodemstructuur te bevorderen.

Verbeterde stressweerstand

De Bacillus Subtilis verhoogt de stressbestendigheid van het gazon. Het activeert het natuurlijke afweersysteem van het gras, waardoor het beter kan omgaan met stressfactoren zoals droogte, ziekten en problemen in de bodem. Dit resulteert in gezondere en veerkrachtiger gazon.

Soorten stress voor het gazon:

Het gazon kan worden blootgesteld aan verschillende vormen van stress, waaronder:

 1. Droogte: Gebrek aan water kan leiden tot uitdroging en verminderde groei van het gras.
 2. Extreme temperaturen: Zowel koude als hitte kunnen het gazon schade toebrengen.
 3. Bodemproblemen: Slechte bodemkwaliteit, bodemverdichting of bodemverontreiniging kan de groei van het gras in het gazon belemmeren.

Hoe Bacillus Subtilis stressweerstand van het gazon verbetert:

Bacillus Subtilis draagt bij aan de verbetering van stressweerstand van planten op verschillende manieren:

 1. Activering van het plantenafweersysteem: Bacillus subtilis kan het natuurlijke afweersysteem van planten activeren. Dit omvat de productie van afweerstoffen en signaalmoleculen die planten helpen zich te verdedigen tegen ziekteverwekkers en andere stressfactoren.
 2. Stressbeheer: Bacillus subtilis kan planten helpen om beter om te gaan met stressoren zoals droogte. Het stimuleert de aanmaak van stressbeschermende eiwitten in planten, die fungeren als "chaperonne-eiwitten" om andere eiwitten te beschermen tegen schade veroorzaakt door stress.
 3. Indoolazijnzuur (IAA): Zoals eerder besproken, kan Bacillus subtilis IAA produceren. Dit plantenhormoon bevordert niet alleen de groei, maar kan ook bijdragen aan het verhogen van de weerstand van planten tegen stressfactoren zoals droogte door een gezonde wortelgroei te bevorderen.

Pure Sport & Golf bevat stikstof, fosfaat en kalium in de juiste verhouding. Het gras blijft groeien, wortels ontwikkelen en temperatuur bestendig door deze samenstelling. De toevoeging van magnesium geeft extra kleur en de bacillus subtillus zorgt voor een betere weerbaarheid tegen schimmel druk.

conclusie

Bacillus Subtilis is een welkome toevoeging aan gazon onderhoud. De Pure meststoffen Pure Sport & Golf en Pure Autumn bevatten de Bacillus Subtilis en hebben zo een hoge toegevoegde waarde voor uw gazon.

Samenvatting

Bacillus Subtilis in Meststoffen:

 • Bacillus Subtilis wordt gebruikt in professionele meststoffen voor het gazon, zoals Pure Sport & Golf en Pure Autumn.
 • Het heeft gunstige effecten op planten en bodems, wat het waardevol maakt in gazononderhoud en landbouwpraktijken..

Biologische Bestrijding en preventie van infecties en ziektes:

 • Bacillus Subtilis heeft vier mechanismen om pathogenen te bestrijden en infecties te voorkomen.
 • Het concurreert om voedingsstoffen met pathogenen en produceert selectief werkende antibiotica.

Biofilm Vorming:

 • Bacillus Subtilis kan biofilm vormen die als beschermende barrière tegen pathogenen fungeert.

Activering van het Plant Afweersysteem:

 • Bacillus Subtilis activeert het natuurlijke afweersysteem van planten, wat helpt bij de weerstand tegen ziekteverwekkers.

Hoe Bacillus Subtilis de Groei Bevordert:

 • Het maakt fosfaat wateroplosbaar, wat de voedingsstoffenopname door planten verbetert.
 • Het produceert groeibevorderende stoffen zoals indoolazijnzuur (IAA) en enzymen die organische stoffen afbreken.

Betere Bodemstructuur:

 • Bacillus Subtilis bevordert een gunstige bodemstructuur door de productie van exopolysacchariden (EPS).

Verbeterde Stressweerstand:

 • Bacillus Subtilis verhoogt de stressbestendigheid van planten door het activeren van afweermechanismen en het bevorderen van stressbeheer.

Conclusie:

 • Bacillus Subtilis is waardevol in gazononderhoud, biedt biologische bestrijding, groeibevordering, verbetering van de bodemstructuur en verhoogde stressweerstand. Het is een waardevolle toevoeging aan meststoffen zoals Pure Sport & Golf en Pure Autumn.
Referenties B Subtilis
PDF – 142,1 KB 77 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.